1. Antologi puisi berjudul `Sumpah Sumandak Dusun Tamparuli, 2018
  2. Buku Akademik berjudul `Kesusasteraan Melayu dalam Pendidikan dan Kritikan, 2018